Elérhetőség: 0744-646425

Kosaram
üres

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

A www.vilaghirnev.net online áruházat a Polysoft Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató")
A Szolgáltató cégneve: Polysoft Kft.
Székhely: Szentlélek (Virgil Fulicea) utca 1/ 3, 400022 Kolozsvár (Cluj) - RO
Adószám: RO14587453
Cégjegyzékszám: J12/729/2002
Telefonszám: 0744-6464250744-646425
E-mail cím: rendeles@vilaghirnev.net

1.  A szabályzat hatálya
Jelen Felhasználási feltételek és adatkezelési szabályzat a www.vilaghirnev.net címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a Szabályzat módosításáról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról vagy a regisztrációja törléséről.
A Szabályzat nem ismerteti a vásárlással, fizetéssel és szállítással kapcsolatos információkat.

 2.  A honlap célja
A www.vilaghirnev.net oldal egy webáruház, amely könyvek értékesítésével foglalkozik. A www.vilaghirnev.net oldalon elérhető termékek katalógusát mindenki megismerheti, vásárolni regisztrált és nem regisztrált felhasználók egyaránt tudnak.

 3. Az adatkezelés célja és jogalapja
A honlapon folytatott adatkezelés célja a www.vilaghirnev.net webáruházban a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:
− a vásárlás során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
− az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,
− a lakóhely statisztikai célokat szolgál
Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, kérésre a Szolgáltató új jelszót generál, melyet elküld a regisztráció során megadott e-mail címre. Az így elküldött jelszót a felhasználó megváltoztathatja.

 4. A kezelt személyes adatok köre és megjelenésük az oldalon
A felhasználó kötelezően megadja e-mail címét és jelszavát, amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik. A felhasználó által megadott adatok egyikét sem láthatja más felhasználó. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
A vásárlás feltétele, hogy a felhasználó megadja a fizetéssel és szállítással kapcsolatos információkat. Ezen adatokat a Szolgáltató a szállítás lebonyolítása érdekében, az ezzel kapcsolatos a követelései érvényesítése érdekében, valamint a felhasználó számára a későbbi vásárlások megkönnyítése érdekében kezeli.

5. Technikai adatok kezelése
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A kezelt adatokat a Szolgáltató csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

6. Az adatok Szolgáltató általi felhasználása
A Szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a vásárlás során történő azonosítás, a vásárolt termék kézbesítése, valamint számlázás céljából használja fel.

7. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme
A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szolgáltatótól kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.
A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

8. Adatbiztonság
A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

9. A felhasználó felelőssége
A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

10. A Szolgáltató felelőssége
A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.
A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.
A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

11. Jogérvényesítés
A felhasználók adatkezeléssel, az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.