Vastapssal ünnepelték Kisinyovban a román nyelvű Magyarságtörténetet

2014.04.01.

Magyaroszág Kisinyovi Nagykövetsége és a Kisinyovi Állami Egyetem szervezésében nagy érdeklődés közepette került bemutatásra március 28-án az utóbbi évek erdélyi könyvtermésének egyik legmediatizáltabb kötete, az O istorie a maghiarilor. Az egyetemi előadóteremnek a legnagyobb részét a magyarok története iránt érdeklődő fővárosi egyetemisták töltötték meg, de a mintegy kétszázas tömeg közéleti súlyát a diplomáciai testületek magas rangú képviselői illetve a rajonok (megyék) vezetőinek jelenléte adták meg.

A rendezvényt Szilágyi Mátyás, Magyaroszág kisinyovi nagykövete nyitotta meg, aki külön üdvözölte nagykövet-kollégáit és a szép számban összegyűlt diplomatákat, a Magyarságtörténet iránt valósan érdeklődő közéleti személyiségeket, a Moldáviai Tudományos Akadémia képviselőit, a Kisinyovi Állami Egyetem vezetőségi küldöttségét, de rendkívül közvetlen módon a főiskolások tömegét is. Név szerint köszöntötte a Román Televízió Kolozsvári Stúdiójának a legmagasabb szinten képviselt vezetőségét, és természetesen a Fehér Holló Médiaklubot, amelynek jóvoltából létrejöhetett a román nyelvű Magyarságtörténet projektje.

Az akadémiai és egyetemi vezetőségi felszólalások után kezdetét vette az Erdélyben már oly jól ismert egyórás bemutató, amely közvetlenségével, zenés betéteivel, kisriportjaival és európai kitekintesével hamar lekötötte az egyébként igényes de igencsak nyugtalan főiskolás hallgatóságot. Széles mosollyal nyugtázták a fiatalok a kolozsvári történészek – Dr.Váradi Éva (Báthory-líceum), Pócsai Sándor (Apáczai-líceum), Dr.Wellmann László és Dr.Ciprian Rad (Görög-katolikus líceum) – “bevonulását” Beethoven István-nyitányának (König Stephan Overture) taktusára. A kötet ötletgazdája, Szabó Csaba rövid nyílvános interjúkat készített a szerzőkkel, akik kissé megilletődve tárták a közönség elé az általuk írt fejezetek kulisszatitkait, azaz azokat a témákat, ahol a román történészek álláspontjának közlése nem tűnt leányálomnak.

Az állami egyetem jövendőbeli történészei (a zöme Dr.Aurelian Lavric, a független moldáv állam jövőjét hirdető professzor receptív diákjai) különösen “vették a lapot”. Amikor is a moderátor viccesen megjegyezte, hogy most egy “habsburg-nyelvű” operetta részlet következik, és beindult a “Szép város Kolozsvár” – kezdetben németül, majd magyarul –, megpróbálták tapssal kisérni. Az ominózus “majd ott lakunk a Szamosnál, hol minden piros, fehér, zöldben jár!”-nál az egyik moldáv közéleti személyiség a moderátorra kacsintott.

A Kolozsvári Televíziónak a siófoki finnugor kongresszuson készült exkluzívját azzal a három lánnyal, akik az egykori Őshaza környékén levő magyar illetve finnugor tanszékeken (Szaranszk-Moldvinország; Joskar Ola - Mari Köztársaság; Izsevszk -Udmurtföld) tanultak meg magyarul, még a magyar diplomaták is kuriózumként könyvelték el. Az egyetem moldáv és orosz történelemtanárai néha segítőkészen bekiabáltak, ha az orosz finnugor településnevek túl magyarosra sikerültek, jelezve, érdekli őket a nagy magyar lovas vonulás a Kárpát-medence felé. A moderátor a magyarság háború utáni szétszóratását a KISS együttes frontemberének, Gene Simmons-nak (Simon Jenőnek) a magyar nyelvtudásával illusztrálta (Magyarország! És egy kicsi csardas… ety, keto, harom… Az a szép, az a szép..), ami aztán feloldódik Dancs Annamari székely-/jégkorongos (hokis), de román nyelvű Az a szép-klippjében.

Bár a KISS-együttes és Dancs Annamari láthatóan felajzotta a közönséget, és várható volt az, hogy a bemutatót záró Berlioz-féle Rákóczi-induló (Herbert von Karajan látványos vezényletével) tapsot fog kiváltani, de arra senki nem számított, hogy amikor a szerzők – Dr.Váradi Éva (Báthory-líceum), Pócsai Sándor (Apáczai-líceum), Dr.Wellmann László és Dr.Ciprian Rad (Görög-katolikus líceum) – és a moderátor felállnak és magukra vetíttetik a fő motívumba dübörgő indulót, az egész terem önkéntelenül feláll, hogy állva, vastapssal ünnepelje a román nyelvű Magyarságtörténetet.

Vlagyimir Iljics Lenin és Szabó Csaba Álmosevics a gagaúz parlament előtt

A bemutató utáni spontán beszélgetések során kitűnt, hogy még Transznisztria is küldött egy magas   rangú  tanácsost, és a bolgár közösség is képviselte magát. Többen is tört magyarsággal próbáltak kommunikálni a szerzői csapattal; utóbb kitűnt, hogy a Magyarországon állomásozó volt szovjet csapatok egykori tisztjeiről van szó (En todom mondani neked: Hajrá Debrecen…Sárbogárd…) Az egyik orosz jelenlévő kifogásolta, hogy miért mondjuk azt hogy Regele Ştefan I., amikor az Szentisvan...) Szóba került az is, hogy honnan tud Iurie Leancă moldáv miniszterelnök magyarul és az is, hogy a kötet borítóját díszítő 1956-os emlékmű mikor épült, mert „régen” az nem volt Kolozsváron. Az egyik bolgár település képviselője vicces sértődöttséggel mutatta a hátsó borító képét, amin Szent István éppen a legyőzött Keán bolgár cárt tapossa meg a földön (a miniatúrákra oly jellemző vicsorgó hangulatban). Az egyetemisták azzal jelezték szimpátiájukat a téma iránt, hogy hosszasan fényképezkedtek a szerzőkkel. A rendezvényen képviseltette magát a Gagaúz Autonóm Terület guvernátori testülete is.

Másnap az O istorie a maghiarilor projekt vezetőjét, Szabó Csabát fogadta maga Michael Formuzal gagaúz kormányzó is, aki élénk érdeklődéssel lapozta fel a kötetet.

                                                  Michael Formuzal, Gagaúzia kormányzója érdeklődéssel lapozza a román nyelvű Magyarságtörténetet

Fehér Holló press