Elérhetőség: 0744-646425

Kosaram
üres

Rangos díjat nyert dr. Bodó Márta

2013.09.11.

A hit éve kapcsán 2012 októberében pályázatot hirdetett a Vigilia, A keresztény hit szerepe Európa mai és holnapi kultúrájában címmel. A nyilvános eredményhirdetést február 5-én tartották a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében. A beérkezett 67 pályaműből első díjat kapott Görföl Tibor Az identitás és a végérvényesség ajánlata. A kereszténység a modernitás európai kultúrájában című munkája, második helyezett lett Török Csaba Európa identitása és a kereszténység címmel és harmadik Bodó Márta  A keresztény hit szerepe Európa mai és holnapi kultúrájában című esszéje.

A díjakat Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek adta át. A bírálóbizottság három tagja mutatta be a nyertes írásokat: Jelenits István Görföl Tibor, Puskás Attila Török Csaba, Mezei Balázs Bodó Márta munkájáról beszélt. A díjazottak lehetőséget kaptak, hogy megismertessék főbb téziseiket. 
Miután Várnai Jakab rektor köszöntötte az egybegyűlteket, Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, a bírálóbizottság elnöke és a pályázat fővédnöke hangsúlyozta, hogy mennyire időszerű volt a pályázat célkitűzése, azaz mit tud adni a kereszténység a mai kultúrához, hol talál meghallgatásra, mit tanulhat a mából. „Olyan dolgozatokat kaptunk, melyek a megélt hitből és tudásból fogalmazhatták meg, mit jelent a hit, a kultúra Európa számára, milyen lenyomata van világunkban az isteni erénynek, mely kísér bennünket életünk folyamán, és melynek beteljesedésére várunk” – foglalta össze azt a hitbeli gazdagodást, amit a dolgozatok olvasása jelentett számára.
Lukács László, a Vigilia főszerkesztője, összefoglaló értékelést adott a beérkezett 67 pályaműről. A pályázat témájáról elmondta: ösztönzést adott a kiírásban a Kultúra Pápai Tanácsának kezdeményezése, mely beszélgetésre hív különböző gondolkodású embereket. Gianfranco Ravasi bíboros, a Tanács elnöke, Pogányok udvara címmel elindított egy párbeszédet, és az elmúlt két évben a hit képviselői megszólították a tudomány, művészet és a természettudomány jeles gondolkodóit. Ma a keresztény hitről szólónak valódi párbeszédet kell kezdeményeznie, keresve a hit helyét a mai kultúrában, felemelve a kultúrában rejlő értékeket, kapcsolódási pontokat, rámutatva a mai kultúra hiányosságaira, a párbeszéd nehézségeire – foglalta össze Lukács László a pályázat célkitűzését. Örömét fejezte ki, hogy a dolgozatok többsége késznek mutatkozott a párbeszédre. Kiemelte: az új nyitottság, párbeszédre való készség nem jelenti saját hitünk, gondolkodásunk feladását, hanem annak biztos alapállásából mer nyitottan, a II. Vatikáni Zsinat szellemében párbeszédet kezdeni a kultúrával, korunkkal.
(A Magyar Kurír írása nyomán)

« Vissza