Az óceánon túlra nyílik a tennivágyás ablaka az erdélyi szórványért

2013.09.11.

Az erdélyi szórványvilág mindennapjairól tartott a napokban előadást a New York és Washington környéki magyaroknak Szabó Csaba kolozsvári újságíró, az elmagányosodó közösségek közötti kapcsolatokat erősítő Szórványtengely-mozgalom alapítója. A New York-i Magyar Könyvtárban illetve a Maryland állambeli Glenn Echo kisváros egykori városháza-termében zajló rendezvénynek kettős célja volt: rivaldafénybe állítani a tennivágyó és sikereket felmutató Dél-Erdélyi magyar iskolaláncot valamint bekapcsolni az amerikai magyarságot az erdélyi civil világ vérkörébe. 

„A dévai Téglás Gábor Líceum, a tordai Jósika-líceum, a nagyenyedi Bethlen-kollégium, a medgyesi Báthory István Általános Iskola és a nagyszebeni Goga Líceum magyar tagozata az összmagyarság legfontosabb intézményei közé tartoznak, így mindenben, és feltételek nélkül támogatni kell őket" – mondta Szabó Csaba. Rámutatott: nem az örökké siránkozó, önmagáért semmit sem mozdító magyar közösségeket kellene elsősorban támogatnia az amerikai magyarságnak, hanem azokat akiknek valós terveik vannak, és akik már bizonyították, hogy nem alamizsnáért nyújtják a kezüket, hanem partnerséget keresnek. Lejáróban az a világ, amikor minden kudarcért „a románokat”, és a kisebbségi létet lehetett hibáztatni. Sok olyan magyarlakta település van, ahol az önsajnáltatás, és kollektív jajongás már már sportnak számít. Ha viszont támogatást vagy anyagiakat akar eljuttatni hozzájuk valaki, kiderül hogy még egy egyesületet sem voltak képesek húsz év alatt létrehozni, tehát semmit nem tudnak hivatalosan könyvelni; semmiféle valós, a kivitelezés valamelyik fázisában levő tervvel nem tudnak előrukkolni.

A két előadáson külön figyelmet kapott a mozgalom Fehér Holló médiaklubja valamint annak kötetei. Nagy érdeklődés övezte a Román Televízió Kolozsvári Stúdiójának Erdélyi Figyelő című rovatát, annál is inkább, hiszen az előadó két olyan kisriportot is levetített, amelynek megtekintése szavak nélkül tette egyértelművé, hogy a terepjáró újságírók Erdélye egyáltalán nem olyan mítoszköntösbe bújtatott, mint ahogyan Erdélyt külföldön látják.