Elérhetőség: 0744-646425

Kosaram
üres

A mezőségi szórványok szószólója, Bodolai Gyöngyi kitüntetése

2013.08.16.

Örök igazságként vagy elcsépelt mondásként hangzik, díjkiosztásban, kitüntetések ünnepélyes átadásában is az a szép, hogy mindenik sajátos, egyedi, megismételhetetlenül más. Csak a helyet tekintve is, már önmagában egyedi találkozás, hiszen a Malozsa völgyi magyar református falvakban emberemlékezet

óta nem történt ilyen esemény. Istvánháza ma történelmet él át, erdélyi történelmet, szórványosodó életünk táltos erejű őrállásának megható pillanatát. 

 

A jelzőt Földes Károly díjra kiválasztott Bodolai Gyöngyitől kölcsönöztem, akinek másfél évvel ezelőtt jelent meg Erdély e sajátos világáról szóló riport-kötete Táltos erő címmel. Úgy gondolom, a díj odaítéléséhez - tudatosan vagy tudatlanul - hozzásegített a könyv alcíme is: Riportok a magyar szórványról. Akár ennyi is elég lenne magyarázatképpen, miért is szóltak egy őszi keddi délelőttön e református templom hívó harangjai, és miért öltöttek ünnepi ruhát hétköznapon az istvánházi emberek.

 

Keresem azt a sajátosságát, azt a másságát e díjkiosztásnak, amitől szép és emlékezetes ünnepi jelenlétünk. Huszadik alkalommal osztják ki a Czelder Márton erdélyi szórványdíjat azoknak a lelkipásztoroknak, akik példaadó szolgálattal és helytállással végezték/végzik gyönyörűséges terhű hivatásukat a végeken. És huszadik - jubileumi - alkalommal osztják ki a Földes Károly díjat olyan nem lelkipásztorok számára, akik önzetlen elhivatottsággal és önfeláldozó kitartással felvállalták/felvállalják nyelvvesztő falvakban a segítés szép szolgálatát, valamint a segélykiáltás továbbadását.

 

gy1.jpgBodolai Gyöngyi, a Marosvásárhelyen megjelenő megyei napilap, a Népújság szerkesztőjeként az utóbbit tette: jól képzett újságíróként színvonalas riportokban örökítette meg sorvadó erdélyi régióban, főleg a Mezőségen élő magyar reformátusok vallásos életét, iskolába kapaszkodók anyanyelvmegtartó küzdelmét, és óvta meg a feledés homályától népünkért küldetést végző emberek neveit: Hermann János nagysármási, Zöld György mezőköbölkúti, Zoltán János mezőbodoni lelkipásztorok, vagy Kövesd Kiss Ferenc vártemplomi presbiter, göczi Szabó István példamutató kitartását.

 

A mezőségi szórványokról írt riportok, akár egy fotóművész felvételei, egy már elmúlt idő, letűnt kor megörökítése. Ő még kifaggatta Mezőség prófétájának nevezett nagysármási lelkipásztort, Hermann Jánost, és legközvetlenebb társa, útitársa, munkatársa volt a Mezőség apostolának titulált Kövesdi Kiss Ferencnek. 

 

Hadd említsek meg egy személyes élményt. Úgy tíz évvel ezelőtt egy vártemplomi presbiteri gyűlés végén Kövesdi Kiss Ferenc presbiter a gótikus terem asztalára tette kalapját, és arra kérte a vártemplomi presbitereket, adakozzanak a mezőségi szórványba menéshez benzinpénzre. Látva, hogy vasárnap nem lesz elég a begyűlt adomány, Feri bácsi halkan megjegyezte: „Nem baj, Gyöngyi kipótolja"... és vasárnap Bodolai Gyöngyi vitte saját autóján a Mezőség apostolát nemzetfelrázó útjára Frátára vagy Noszolyba, Göczre vagy madarasi Feketére, ahová később, az egykori magyar tanárnő, a magyar gyermekirodalom legszebb könyveiből közel ötszáz kötetes könyvtárat gyűjtött össze és adományozott e mezőségi, elzárt falunak.

 

gykonyv.jpegAmint a - jó öreg latin mondás szerint - könyveknek megvan a maguk sorsuk, úgy a szórványszerető újságíróknak is. Ő már gyermekkorában hallotta Földes Károly nevét, amikor anyai nagybátyja, Nagy Ödön mezőfelei lelkipásztor városba jövet, rokoni látogatáson felkereste őket, és mesélt a szórványról, a Mezőségről. Közel egy fél évszázad telt el azóta, és Bodolai Gyöngyi - úgy tudom - második nőként ma, 2012-ben Földes Károly díjban részesül abban a templomban, ahol egykor - 1950-58 között - rokona, Nagy Ödön szolgált.

 

Mi, erdélyi reformátusok, vastagnyakú kálvinisták hisszük a predestinációt, az eleve elrendelést. Hisszük, hogy Bodolai Gyöngyi lelkébe gyermekkorában elvetett magból felnőttkorára szórványmagyarságért fölvállalt szép szolgálat nőtt ki, és így vállalta a kopár hegyek mögé megbújt mezőségi falvak felkeresését, néha hideg őszi esőben, máskor sofőrpróbáló pocsolyás utakon.

 

A kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemen végzett magyar-francia szakos tanárnő tízéves tanári pályája után került az egykori Vörös Zászló korrektoraként a megyei lap szerkesztőségébe, majd a '89-es fordulat óta, húsz éve annak újságírója, riportere, szerkesztője. Kövesdi Kiss Ferenccel való találkozása óta pedig a mezőségi magyarság szószólója, a nagysármási, az urszujatelepi (Mezőbodon) és más mezőségi magyar iskolák megmentését felvállaló „Kiáltó Szó".

 

Mint ifjú szerelmes, úgy meséli a mezőségi élményeket: a vendégmarasztaló mezőségi sáros utakon való autózást, a késő éjszakai hazajöveteleket, de legnagyobb érzelemmel a két lélekre apadt Göczről ír és beszél, ahol legalább ötvenszer megfordult. Nem csoda, hiszen édesanyja mezőpaniti volt, a göczi templomot a mezőpanitiak javították meg, s ő A göczi csoda címen adta Erdély, a Kárpát medence tudtára szórványról szóló riportjában, hogy az erdélyi reformátusok még ma is egymás terhét hordozzák (Gal 6,2).

 

gy2.jpgA kolozsvári Világhírnév Kiadónál, a Fehér Holló sorozatban megjelent magyar szórványokról írt könyvéből egyetlen idézetként hadd álljon itt Bodolai Gyöngyi mezőségi szerelme, a göczi csoda: „A suvadásos sebektől tarkított csupasz dombok, a jobbágyi „esetlenségben" épült falvak láttán, a színtelenné vált nyelv „diribdarabjai" után kapdosva el is tűnődhet az alkalmi látogató: honnan ered e táj megmagyarázhatatlan vonzereje, amellyel néhány embert a múltban és ma is megbabonázott. Akik különös, konok szeretettel ragaszkodnak a Mezőséghez, mint kevésbé szép, kevésbé ügyes, kicsit fogyatékos gyermekéhez a szülő. Ennek a kötődésnek köszönhetjük a göczi templom feltámadását is" (Bodolai Gyöngy: Táltos erő, Kolozsvár 2011, 32. o.).

 

Németh László-i mértékkel mérve is, Bodolai Gyöngyi közel két évtizedes újságírói szórványszolgálata „az értelmiség hivatása", az erdélyi magyar sajtó szép példája. Ezért érdemli meg, és ezért gratulálunk Neki a jubileumi, huszadik Földes Károly szórványdíj átvételekor!

 

Istvánháza, 2012. október 16-án

 

 

Ötvös József

marosvásárhelyi lelkipásztor

byXk3kbOBA

posted on 2014.08.31.
c9n tulajdonke9ppen nem a me9diacirkusz kapcse1n edrtam rf3la, hanem egyre9szt mert idős kora ellene9re me9g gyf6nyf6rűen je1tszik a hangezsre9n, me1sre9szt pedig egy eseme9ny kapcse1n - Minyon szerintem Te tudod, hogy mire gondolok :) - de erről majd edrok bővebben is.

pJHEsEEHDX

posted on 2014.09.01.
I really <a href="http://hskfkaesrk.com">cou'dnlt</a> ask for more from this article.

2ZL4hZqEfatV

posted on 2014.09.01.
If I cotminucamed I could thank you enough for this, I'd be lying. http://bunbgodgqxv.com [url=http://arwcolczef.com]arwcolczef[/url] [link=http://qukfwbrxwh.com]qukfwbrxwh[/link]

DtMlBrfgqU

posted on 2014.09.03.
Nem, nem tudom. Vagyis ez nem pontos ve1lasz, mert <a href="http://mletcexpcl.com">seetjni</a> aze9rt sejtem :))) Szerintem alaposan benne van a (most me1r, mert tavaly ősszel bemutattalak neki) kf6zf6s faludbeli ismerősfcnk keze a dologban. c9n legale1bbis rajta keresztfcl ismerem Pista be1csit.

gvCpGbI92orm

posted on 2014.09.04.
Pe1l Pista be1csi fantasztikus! Az ilyen cstaorne1k mint a TV2, meg sem e9rdemelne9, hogy be tegye hozze1juk a le1be1t.De van me9g nekfcnk egy me1sik nagyszerű dude1sunk is : Szokolay Dongf3 Bale1zs !:) Őt is e9rdemes megismerni!www.kobzart.hu http://qlijeuytpum.com [url=http://aisslskeijt.com]aisslskeijt[/url] [link=http://zvrmam.com]zvrmam[/link]

mpuswsvo

posted on 2017.08.22.
1

Hozzászólás elfogadása

* Kötelező kitölteni

« Vissza